23 November – Work & life for cultural workers, an intergenerational conversation

(English below)

Met een (bijna) heel nieuw team keert Night Shift terug met een evenement bij Het Nieuwe Instituut.

Voor iedereen betekent werk-privé balans iets anders. Maar dat het in de culturele sector een worsteling kan zijn om die balans te vinden, staat als een paal bovenwater. En het gaat verder dan het verdelen van je tijd. Het kan bijvoorbeeld een uitdaging zijn om persoonlijk activisme een plek te geven naast vermeende institutionele objectiviteit. En hoe ga je om met je social media en andere online activiteiten in het licht van het oude onderscheid tussen privé/professioneel?

Wij vragen ons af hoe de balans door de jaren heen is veranderd. Hoe gaan verschillende generaties om met deze zoektocht? Laten we het samen uitzoeken! Naast collega’s spreken we ook een expert die hun licht laat schijnen op de stand van zaken in de cultuur sector. Een avond om ervaringen te delen en wellicht nog wat tips op te pikken.

Sprekers

Camille de Bruin

Kunstenaar en educator Camille de Bruin is in 1996 ter wereld gebracht en direct gedoopt tot het kunstenaarskind. Als kunstenaar en docent beweegt zij zich als verbindende factor tussen verschillende werelden. Kunst en educatie komen samen vanuit haar eigen praktijk en onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken. Zo vertaald Camille deze vraagstukken in haar interactieve installaties waarmee ze de belevingswereld van ‘de ander’ vergroot. Dit doet zij met humor die je serieus kan nemen.

Op dit moment werkt Camille voor verschillende musea in regio Rotterdam. Haar lessen hebben een interpersoonlijk en procesgericht karakter. Leerlingen krijgen handvatten aangereikt om te ontdekken wie zij zijn, in relatie tot de ander en hun omgeving. De vragen die tijdens de les worden gesteld en (niet) worden beantwoord geven ruimte voor zelfontplooiing, lessen die je iedere leerling gunt.

Meer sprekers worden binnenkort aangekondigd!

_____________________________________________

With a(n almost) entirely new team of Night Shifters we are back with an event at Nieuwe Instituut.

Work-life balance means something different to everyone. However anyone working in the cultural sector will probably agree that finding this balance has it’s challenges. And it goes far beyond dividing your time. It can be about combining personal activism that is at odds with institutional perceived objectivity. And what role do your online personas play when it comes to the old personal/professional binary?

It has led us to wonder how this balance has changed over the years. How do different generations approach this? Let’s find out! We will also be talking with an expert on the work-life balance question and the state of it in the cultural sector. A night to share experiences, ask questions and perhaps pick up some tips and tricks.

Please note: this event was initially planned in September 2023. It will be in Dutch.