• old people

    21 maart 2019 – Zullen we het samen doen? Co-creatie in het museum

    Co-creatie is een beetje een buzzword. Een museum dient niet alleen maar te zenden, maar ook open te staan voor input van haar publiek. Vaak resulteert dit echter in vormen van schijnparticipatie: kleine initiatieven aan de oppervlakte zonder dat het publiek werkelijk invloed uitoefent op het museale programma. Echte co-creatie komt pas tot stand wanneer participanten samen met de museummedewerkers, op gelijkwaardige voet, samenwerken aan een concept dat aansluit bij hun interesses, relevante problemen agendeert, of hun dagelijkse realiteit weerspiegelt. Co-creatie ondermijnt dus – ten dele – de hiërarchie in het museum. Als je het publiek werkelijk wilt betrekken betekent dat ook dat je de macht zult moeten delen. Je…