• Een close-up foto van een mini-protest. Kleine poppetjes houden allerhande protestborden omhoog.

    25 oktober – De maatschappij, dat zijn wij?

    Over de sociale rol van musea in de huidige, snel veranderende samenleving De rol van musea is om ons collectieve erfgoed te behouden en te beheren, maar daarnaast hebben ze ook de taak om β€œten dienste [te staan] van de samenleving en haar ontwikkeling.” (ICOM 2007) Wat betekent dat precies in de huidige tijd? Tijdens deze Night Shift praten we over de sociale rol van het museum. Musea zijn niet neutraal en aan hun autoriteit wordt getornd. Sommige musea kiezen ervoor een activistische koers te varen. Is daarmee het museum als tempel voor de kunst, wetenschap of geschiedenis definitief op zijn retour? Hoe ver reikt de maatschappelijke waarde van musea…