20 september – Humor, een ernstige zaak?

Dead Duck DayMuseum Hack Renegade Tours#museumsnowballfight… slechts enkele van de vele voorbeelden van museumhumor. Maar in hoeverre mag en kan humor een plek krijgen in het museum? Wat kan je ermee bereiken en wat zijn de grenzen? Tijdens de Night Shift van 20 september proberen we samen een antwoord te vinden op deze vragen!

Bram Langeveld is conservator bij het Natuurhistorisch Museum Rotterdam, een instelling die graag ‘een doodleuk museum’ genoemd wordt. Bram gaat in op het belang van humor in en voor zijn museum. Ook geeft hij enkele pakkende en inspirerende humoristische voorbeelden bij het Natuurhistorisch Museum.

Kunstenaar Maarten Bel onderzoekt universele thema’s in de samenleving. Hij maakt performances, tv-series, educatieprojecten, boeken, tekeningen, installaties, tours en evenementen. Humor is onlosmakelijk verbonden met zijn werk. Maarten zal vertellen over zijn aankomende residency bij kunsthuis Syb in Beesterzwaag (2019), waarbij hij  samen met het dorp een stand-up comedyclub zal oprichten.

We sluiten de avond af met de Humorquiz!

Afbeelding: Democritus, door Johannes Moreelse (1630), collectie Centraal Museum, via Wikimedia.


Night Shift wordt georganiseerd door vrijwilligers, maar dat betekent niet dat we geen kosten hebben. We moeten bijvoorbeeld onze webhosting betalen en vinden het belangrijk om onze sprekers te bedanken. We geven ze een maaltijd vooraf, een mooi cadeau of een speaker fee en een drankje bij de borrel.Daarom vragen we een bijdrage voor onze bijeenkomsten. Omdat we het voor iedereen toegankelijk willen houden, kun je zelf de hoogte van het bedrag bepalen. Vind je dat lastig? Met een bedrag tussen €5,- en €7,50 help je ons om kostendekkend te zijn.